footerfond
boek-kwaliteit

Het boek

'Kwaliteit als ervaring'

Het denken over kwaliteit in de langdurige zorg is aan het schuiven. De tijd van ‘meetbare kwaliteit’ lijkt voorbij. In plaats daarvan is ‘narratieve verantwoording’ in opmars. Hans Reinders onderzoekt deze verschuiving en het denken waarop ze berust. Uitgaande van de langdurige zorg voert hij een pleidooi voor kwaliteitsonderzoek niet ter verantwoording maar in dienst van de dagelijkse praktijk.


Verkrijgbaar in de boekhandel.

footerfond

Het boek

'Tellen en vertellen'

Narratieve verantwoording geniet in de discussie over kwaliteit van zorg een steeds bredere belangstelling. Verhalen spreken meer tot de verbeelding dan cijfers. Vaak wordt daarom een ‘complementaire’ aanpak bepleit: naast ‘tellen’ ook ‘vertellen’ om een goed zicht te krijgen op de dagelijkse zorgpraktijk. Hans Reinders (emeritus hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Lydia Helwig Nazarowa (organisatie-psycholoog en antropoloog) zijn pioniers in het zoeken naar andere wegen in het werken aan zorgkwaliteit.


Verkrijgbaar in de boekhandel.

tellenenvertellen-cover

Beelden van Kwaliteit is een methode van kwaliteitsonderzoek in de langdurige zorg die zorgprofessionals, managers en bestuurders inzicht geeft in hoe het daadwerkelijk toegaat op de locatie of afdeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Een narratieve aanpak die uitgaat van kwaliteit als ervaring. Met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen.

Anders kijken

Kwaliteit van bestaan gaat altijd over het concrete bestaan van mensen en ontleent zijn betekenis aan hun eigen verhaal. Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa startten in 2009 het project Beelden van Kwaliteit met als doel om anders te kijken naar kwaliteit van zorg en ondersteuning dan tot dan toe gangbaar was. Aanvankelijk in de VG-sector en sinds 2014 ook in de NAH- en de verpleeghuissector.


Observeren

Beelden van Kwaliteit is een onderzoeksmethode, waarbij medewerkers worden opgeleid om op locaties teams van professionals op een niet-normatieve manier te observeren. De uitkomst is een verslag dat werkt als een ‘schone’ spiegel waarin zorgprofessionals zichzelf aan het werk zien zonder dat de onderzoeker zelf door het beeld loopt. Dit verslag wordt samen met de geobserveerde teams besproken door een kwaliteitspanel. Zo ontstaan beelden van kwaliteit die kunnen bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling.


Reflecteren

Er is een brede maatschappelijke ontwikkeling naar het vergroten van professionele ruimte en het werken in zelfstandige teams. Kwaliteitsontwikkeling in de langdurige zorg wordt in toenemende mate gezien als opdracht van lerende professionals, waarin reflectie op hun praktijk centraal staat. Dat vraagt om een onderzoekende houding van professionals. Beelden van Kwaliteit heeft als doel dit leerproces te faciliteren en begeleiden. Dit sluit nauw aan bij de huidige kwaliteitskaders in de langdurige zorg.


“Dichter bij de zorg

kom je niet”


Ervaringsverhaal van

Petralien van Oene,

Procesbegeleider BvK bij Viattence

Lees verder

footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Warmenbossenweg 3-33

9443 TN Schoonloo