GEHANDICAPTENZORG EN OUDERENZORG: BEELDEN IN PLAATS VAN CIJFERS

'Beelden van Kwaliteit' brengt kennis over daadwerkelijke kwaliteit

in de organisatie, waardoor deze het traject zelfstandig, volgens

BvK kwaliteitsnormen, kunnen uitvoeren. Het BvK-onderzoek

is inmiddels op meer dan 100 locaties uitgevoerd, zowel in de gehandicapten-

als in de ouderenzorg. Het wordt door deelnemende instellingen gezien

als een methode om informatie te verzamelen die het hart raakt

van de langdurige zorg en daarom uitstekend

geschikt is voor de invulling van pijler 3 van het Kwaliteitskader.

VIDEO

Henk Kouwenhoven:

‘Beelden van kwaliteit is voor mij diep kijken.’

Joke Bank:

'Ik heb nog nooit zo in de keuken van zorginstellingen kunnen kijken.'

Hans Reinders:

'Beelden van de dagelijkse praktijk kunnen helpen vastgelopen situaties vlot te trekken'.

Hans Reinders:

'Hoe verander je iemands probleem in een talent?'

WETENSCHAPPELIJKE AANPAK  KWALITEITSVERANTWOORDING

'Beelden van Kwaliteit' (BvK) brengt kwaliteit van zorg in beeld door onderzoekers die op locatie gaan kijken.

De onderzoekers zijn hiertoe opgeleide medewerkers van deelnemende instellingen. Hun opdracht is een observatieverslag te maken

dat werkt als een spiegel waarin begeleiders zichzelf aan het werk zien. Deze verslagen worden met geobserveerde teams

besproken door een kwaliteitspanel. Daarin zitten stakeholders van hun eigen organisatie (cliënten, hun vertegenwoordigers,

medewerkers, gedragskundigen, kwaliteits- en opleidingsfunctionarissen en leidinggevenden).

Het gesprek met het panel biedt het team aanknopingspunten om aan kwaliteitsverbetering te werken.


Ook de 'langdurige zorg' moet zich verantwoorden voor de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die ze haar cliënten biedt.

Dat wil de overheid, dat wil de inspectie en de zorgkantoren willen dat ook.

Ze denken daarbij vooral aan cijfers, want het uitgangspunt is dat kwaliteit meetbaar moet zijn.

Lees verder.

footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

Triodosbank: NL58 Trio 039.04.88.305

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Ethics Culture Governance B.V.

Warmenbossenweg 3-40

9443 TN Schoonloo