‘Dichter bij de zorg kom je niet’


Een lerende sfeer geeft kwaliteit van zorg, vindt Viattence.

En precies dat zet Beelden van Kwaliteit in gang.

Procesbegeleider Petralien van Oene legt uit hoe.‘Ik vind het soms ronduit ontroerend wat je in een observatieverslag terugleest. Dichter bij de zorg kom je volgens mij niet. Het levert zulke waardevolle verhalen op – over wat er aan een tafel of bed gebeurt, hoe er met elkaar wordt omgegaan en gesproken. Dan moet ik meteen denken aan een vrouw die zich helemaal had teruggetrokken in haar eigen wereld; ze kwam niet meer uit bed en maakte geen contact meer. Totdat ze op een dag door twee personen werd gewassen, met Zwitsal-zeep. “Hmm”, hoorden ze haar de geur letterlijk opsnuiven. Dat beeld dat in de observaties terugkwam, zorgde in het latere panelgesprek voor een ontdekking: waar geen contact met woorden meer mogelijk is, kan dat wel degelijk door middel van zintuigen. Daarna zijn we vaker geuren gaan inzetten.’


Ook moeilijke thema’s

‘Een hand op de schouder, een blik, een opmerking: de in woorden gevangen beelden geven medewerkers hun basale handelingen terug van wat zich in de relatie met de bewoners afspeelt. Maar ook moeilijke thema’s komen aan het licht. Een klap van een cliënt, bijvoorbeeld: er zijn medewerkers die dit gedrag accepteren, omdat ze weten dat de bewoner ziek is. Of ze verleggen hun grenzen daarin. Speelt dit in een woongroep, dan maakt Beelden van Kwaliteit dat in de panelgesprekken bespreekbaar. Hoe ga je om met dit soort momenten van agressie? Welk gedrag van cliënten tolereer je en welk niet? Waar ligt je grens en hoe geef je die aan? Door kritisch met elkaar te kijken wat er gebeurt, zie je wat er nodig is en kun je leren en veranderen.’


Cadeau

‘Dat geldt trouwens niet alleen voor de medewerkers en teams. Ook de leden van het kwaliteitspanel doen nuttige inzichten op. Want wanneer komen bestuurders, vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, gemeente of politiek zo dicht bij een bewoner? Via de observatierapporten krijgen ook deze “betrokken buitenstaanders” veel mee van de dagelijkse zorgpraktijk. Deze blik van binnenuit vind ik ook als teamleider nog steeds een cadeau.’


Patronen doorbreken

‘En wat de bewoners ervan opsteken? Veel, denk ik. Sowieso hebben ze er baat bij wanneer een team op een lijn zit, dezelfde omgangsvormen toepast, graag wil leren. Of: wanneer het ingrijpt in patronen, die in de praktijk niet goed uitpakken. Zo kan ik me nog een observatieverslag herinneren, waaruit bleek hoezeer een team - in hun ambitie om zoveel mogelijk te ontzorgen - bewoners handelingen uit handen nam die ze best nog zelf konden. Daar kwam een goed gesprek uit voort over eigen regie: waar zijn ze nog wel toe in staat en hoe kun je dat stimuleren? Daar heeft het team meteen actie op ondernomen. Bijvoorbeeld door de schalen mét lepels op tafel te zetten, zodat de bewoners die dat konden en wilden, zelf konden opscheppen.’


Steeds gewoner

‘Een lerende sfeer geeft kwaliteit van zorg. Daar geloven we in bij Viattence. Toen we een aantal jaren geleden begonnen met Beelden van Kwaliteit was het voor veel teams spannend. Maar het wordt steeds meer onderdeel van onze cultuur. Er zijn al veel teams geobserveerd en daar hebben ze goede ervaringen mee. Ze vinden het steeds gewoner worden. En weten: dit gaat over hén.’


Interview met: Petralien van Oene, procesbegeleider Beelden van Kwaliteit en teamleider bij ouderzorgorganisatie Viattence

Tekst: Teus Lebbing


Logo Viattence
footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Warmenbossenweg 3-33

9443 TN Schoonloo