‘Je ziet ogen open gaan, zo mooi is dat’


Sinds zeven jaar werkt gehandicaptenzorgorganisatie

Esdégé-Reigersdaal met Beelden van Kwaliteit. Geertje van der Geest

raakte daar als antropoloog-onderzoeker vanaf de eerste pilot bij

betrokken. Inmiddels in de rol van projectleider en veertig rapporten

en panelbijeenkomsten verder, is ze nog steeds onder

de indruk van de methodiek.‘Wat Beelden van Kwaliteit zo sterk maakt, vind ik, is de rijkdom van het materiaal en de enorm krachtige basis die dit biedt voor reflectie. Onze observatoren nemen de praktijk heel zorgvuldig waar. Ze doen dat vanuit nieuwsgierigheid, maar zonder oordeel. Dat levert observaties op die een spiegel zijn van de alledaagse zorg en ondersteuning. Teams bekijken zichzelf erin: “Hee, hoe zit dat?” “Doen we het echt zo, en waarom eigenlijk?” De leden van het kwaliteitspanel kijken weer met hun eigen blik naar de observaties. Het gesprek dat dat op gang brengt, tussen team en kwaliteitspanel, leidt tot inzichten en vaak ook tot nieuwe vragen. Je ziet ogen open gaan, zo mooi is dat.’


Lerend effect

‘Observaties uit de praktijk leveren voor teams veel meer op dan afvinklijsten. Ze laten zien hoe we onze cliënten ondersteunen: hoe gesprekken gaan, hoe we elkaar zien, of we elkaar horen, hoe we tot elkaar in relatie staan. De “foto’s” maken teams en medewerkers bewust. Overtuigingen worden opeens bevraagd; handelingen die vanzelfsprekend lijken, brengen gesprekken op gang. Dat heeft een lerend effect. Méér dan wanneer we er een oordeel aan zouden hangen.’


Eyeopener

‘Het blijft me verrassen hoeveel thema’s er uit zo’n observatieverslag komen. Iedere keer dat je het opnieuw leest, zie je meer en ontdek je patronen. Zo viel in een verslag op dat een team cliënten vaak wees op afspraken. “Afspraak is afspraak” en “dat is niet de afspraak!”, las je erin terug. Tegelijkertijd was er bij cliënten veel weerstand te zien: schelden, boos weglopen. We vroegen ons als kwaliteitspanel af: van wie zijn die afspraken? Wat is nu de betekenis ervan? Al onderzoekend, ontdekten we met het team dat er soms over afspraken werd gesproken waar het regels betrof; soms ook ging het om verwachtingen van de begeleider. Maar vooral bleek dat het appelleren aan afspraken deel was geworden van het alledaagse taalgebruik. Dit was voor het team een enorme eyeopener. Zeker in combinatie met de opmerkingen van begeleiders, die vertelden dat zorgvuldigheid met afspraken niet hun eigen sterkste punt is. Wat zegt dat over het team? En wat betekent het voor cliënten? Zo zie je hoe diverse invalshoeken bij één thema waardevol reflectiemateriaal opleveren. Als dat wordt opgepakt, worden team én cliënten er beter van.’


Betere professionals

‘Die reflectie, dat is precies wat we bij Esdégé-Reigersdaal met Beelden van Kwaliteit willen stimuleren. Want medewerkers die onderzoekend zijn, vragen stellen en zich willen blijven verdiepen in de persoon die zij ondersteunen, zijn betere professionals. Daar zijn we van overtuigd. Zo draagt Beelden van Kwaliteit bij aan goede zorg en aan de kwaliteit van relaties. En, niet te vergeten, aan het kwaliteitsbewustzijn van Esdégé-Reigersdaal zelf. We leren er continu van.’


Interview met: Geertje van der Geest, projectleider Beelden van Kwaliteit bij Esdégé-Reigersdaal

Tekst: Teus Lebbing


Logo Esdege Reigersdaal
footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Warmenbossenweg 3-33

9443 TN Schoonloo