Je ziet de ogen open gaan, zo mooi is dat” 


Ervaringsverhaal van

Geertje van de Geest,

Projectleider BvK bij Esdégé-Reigersdaal

Lees verder

Kwaliteit van Bestaan

In Nederland is het gemeengoed geworden kwaliteit van zorg te evalueren door te vragen wat ze bijdraagt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. De laatste jaren zijn we steeds meer gaan beseffen dat de kwaliteit van bestaan in de eerste plaats een ervaringsbegrip is en altijd over het concrete bestaan van mensen gaat. Om zicht te krijgen op de ervaren kwaliteit kunnen we niet zonder de vraag naar wat van betekenis is in de context van het dagelijkse leven van mensen.


Wijkende horizon

Kwaliteit van bestaan heeft het karakter van een horizonbegrip. Het kenmerkt zich doordat het zich aan begrenzing onttrekt. Net als geluk. Een horizon wijkt en reist met ons mee als een doel dat steeds opschuift. Er is niet ergens een punt waarop we kunnen zeggen ‘nu hebben we het bereikt’. Het spreken over ‘kwaliteitsverbetering’ is invaliderend voor de ontwikkeling van kwaliteit, omdat het uitgaat van een gelijkblijvende maatstaf. Kwaliteit als iets objectiefs en onveranderlijks. In plaats daarvan vatten we het begrip kwaliteit van bestaan dynamisch op, het gaat in onze ogen niet over via metingen vastgestelde, maar over ervaren kwaliteit.


Kwaliteit als proces

We spreken van kwaliteit als een proces vanuit het perspectief van de individuele persoon. Het verlenen van kwalitatief goede zorg is zorg die mensen ondersteunt in het omgaan met wat het leven brengt. Dat gaat altijd in verbinding met de betreffende persoon, zodat het eigen verhaal en de eigen geschiedenis ruimte krijgen. Wie iets over de ervaren kwaliteit wil zeggen heeft weinig aan een extern bepaalde, vaststaande set criteria. Daarvoor is het nodig de ontwikkeling van kwaliteit, en de ervaring daarvan, lokaal in beeld te brengen.


Van ‘tellen’ naar ‘vertellen’

Om de persoonlijke verbinding en de ervaring van kwaliteit van bestaan zichtbaar te maken is logischerwijs ook een andere manier van onderzoek nodig dan de gangbare aanpak van ‘meten is weten’. Wat daarin noodzakelijk ontbreekt is aandacht voor de context. Context is verhaal. Van 'tellen' naar 'vertellen'. Beelden van Kwaliteit brengt de dagelijkse zorgpraktijk in beeld. De hieruit verkregen informatie stelt zorgprofessionals, stafleden en leidinggevenden, in staat om te reflecteren op wat ze doen, hier en nu, om vervolgens op basis daarvan te onderzoeken hoe ze hun cliënten kunnen ondersteunen in het werken aan de kwaliteit van hun bestaan.


In de langdurige zorg is het denken over kwaliteit van zorg de afgelopen jaren sterk veranderd. Van objectieve indicatoren van meetbare kwaliteit naar een narratieve benadering van kwaliteit als ervaring.

footerfond.jpg

E-mail: info@beeldenvankwaliteit.nl

Internet: www.beeldenvankwaliteit.nl

KvK: 30147361

BTW-nummer: NL807040009B01

Beelden van Kwaliteit

Warmenbossenweg 3-33

9443 TN Schoonloo